Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Komentar Zakona o alternativnom rješavanju sporova

Za potrebe Centra za alternativno rješavanje sporova, uz podršku projekta EUROL 3 ​​izrađen je Komentar Zakona o alternativnom rješavanju sporova (ARS).

Komentar Zakona izradio je domaći ekspert Zoran Pažin, a recenzirao međunarodni ekspert dr. sc. Mihajlo Dika.

Komentar ima oko 100 stranica i sadrži opsežan Predgovor (Uvod), koji se, između ostalog, osvrće i na istoriju razvoja ARS-a u Crnoj Gori.

Komentar Zakona o alternativnom rješavanju sporova štampan je početkom 2024. godine u 1000 primjeraka na crnogorskom jeziku i 50 primjeraka na engleskom jeziku i dostavljen Centru za alternativno rješavanje sporova radi dalje distribucije medijatorima, sudovima, pravnim fakultetima, Advokatskoj komori, Privrednoj komori i drugim zainteresovanim subjektima.

Category:

Datum
22. travnja 2024
Scroll to Top