Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Održana obuka o upravljanju projektnim ciklusom

EUROL 3 je 29. i 30. januara 2024. organizovao drugu dvodnevnu obuku o upravljanju projektnim ciklusom/izradi konkretnih projektnih prijedloga za zaposlene u Sekretarijatu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Obuku je vodio međunarodni ekspert Zoran Krtinić.

Ova obuka bila je nastavak prve obuke održane 30. oktobra i 1. novembra 2023. godine, za istu grupu od 10 polaznika, od kojih su svi zaposleni u Sekretarijatu Centra i pokrivaju različita radna mjesta. Učesnici su radili na izradi projektnih prijedloga koji bi se mogli koristiti prilikom apliciranja za dodatna sredstva.

Glavni cilj ove obuke bio je unaprijediti znanja i potrebne vještine Sekretarijata Centra, kako bi ga osposobili da samostalno priprema projektne prijedloge, te da na taj način ne zavisi (isključivo) od drugih projekata, donatora i organizacija i njihovih ciljeva.

Category:

Datum
22. travnja 2024
Scroll to Top