Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Održana radionica o mjerama za prevenciju i suzbijanje korupcije

U okviru projekta EUROL 3, ​​organizovana je radionica o mjerama za prevenciju korupcije i borbi protiv korupcije sa ciljem jačanja integriteta u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Upravi policije Crne Gore (uključujući testiranje integriteta).

Radionicu je sproveo (penzionisani) pukovnik Detlef Kreutzer, viši policijski ekspert i međunarodni konsultant za antikorupcijske projekte i bivši načelnik Državne kancelarije za krivične istrage (Hamburg, Njemačka), i Maurizio Salustro, (penzionisani) italijanski sudija i tužilac i viši pravni stručnjak EU.

Radionica je održana od 25. do 29. marta 2024. u Podgorici i predstavlja nastavak dvije misije koje je EUROL 3 ​​organizovao na istu temu u oktobru 2023. i februaru 2024. godine.

Na osnovu preporuka prethodne dvije misije, ova radionica bila je usmjerena na jačanje Kancelarije za unutrašnju policijsku kontrolu i borbu protiv korupcije u MUP-u, predstavljanje foruma za povećanje transparentnosti i komunikacije sa civilnim društvom, naknadnu raspravu o implementaciji online sistema za prijavljivanje nepravilnosti, kao i o eventualnoj budućoj implementaciji testiranja integriteta u MUP-u i policiji.

Category:

Datum
22. travnja 2024
Scroll to Top