Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Održana radionica za predsjednike crnogorskih sudova

EUROL 3 ​​je 23. novembra 2023. godine u bliskoj saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore organizovao i održao jednodnevnu radionicu za predsjednike svih sudova u Crnoj Gori. Radionica je okupila 22 od 25 predsjednika crnogorskih sudova.

Glavni cilj radionice bio je da se učesnici upoznaju sa rezultatima Analize efikasnosti rada pravosudnih institucija, sa posebnim osvrtom na nužnost rukovodeće uloge predsjednika sudova.

Radionicu su vodili međunarodni predavači (Rado Brezovar i Helena Miklavčić), kao i dva domaća predavača (Željka Jovović, predsjednica Osnovnog suda u Podgorici, koja je predstavila svoje iskustvo u upravljanju najvećim sudom u Crnoj Gori i korištenju mehanizama za praćenje rada sudija i kreiranje mjera za smanjenje zaostalih predmeta u sudu, kao i Nemanja Zvicer, načelnik Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije Sekretarijata Sudskog savjeta koji je govorio o aktuelnoj situaciji oko PRIS-a (pravosudni informacioni sistem u sudovima), kao i planovima i koracima za njegovo dalje usavršavanje).

Teme o kojima se diskutovalo u toku radionice bile su izvještaji i indikatori uspješnosti rada sudova, dobre prakse za poboljšanje efikasnosti rada sudova i primjeri iz Slovenije i Hrvatske, usklađivanje ljudskih resursa i ubrzanje procesa, kao alata za poboljšanje efikasnosti sudova.

Category:

Datum
22. travnja 2024
Scroll to Top