Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Podrška unapređenju sistema ECRIS i LURIS

U periodu od 12. do 14. decembra 2023, EUROL 3 ​​je organizovao kratkoročnu ekspertsku misiju koju je vodio međunarodni ekspert Miroslaw Giembicki, koji je bio zadužen za pregled stanja sistema ECRIS i LURIS u Crnoj Gori.

U toku trajanja misije, ekspert se sastao sa predstavnicima Ministarstva pravde (Direktorat za informaciono-komunikacione tehnologije i Direktorat za međunarodnu pravosudnu saradnju), Sekretarijata Sudskog savjeta (načelnici odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije) i Vrhovnog državnog tužilaštva (načelnici odjeljenja za informaciono-komunikacine tehnologije), ali i sa predstavnicima projekati u Crnoj Gori koji djeluju u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologja i međunarodne pravosudne saradnje (UNOPS i CILC).

Na osnovu dobijenih informacija i identifikovanih relevantnih dokumenata, ekspert je izradio Analizu, sa pregledom trenutnog stanja vezanog za LURIS i planom za njegovo unapređenje i dalji razvoj, kao i za stvaranje preduslova za korištenje ECRIS-a.

Analiza je prevedena sa engleskog na crnogorski jezik i dostavljena Ministarstvu pravde, Sudskom savjetu i Vrhovnom državnom tužilaštvu, kako bi poslužila kao osnova za dalje korake u unapređenju LURIS-a i uspostavljanju neophodnih preduslova za povezivanje Crne Gore sa ECRIS-om.

Category:

Datum
22. travnja 2024
Scroll to Top