Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Biblioteka – Spisak konsolidovanih crnogorskih pravnih izvora

Ustav

Ustav Crne Gore
Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Crne Gore
Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
Zakon o objavljivanju propisa i drugih akata

Krivično zakonodavstvo

Krivični zakonik Crne Gore
Zakonik o krivičnom postupku
Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću
Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Parnično zakonodavstvo

Porodični zakon
Zakon o parničnom postupku
Zakon o alternativnom rješavanju sporova
Zakon o stečaju
Zakon o obligacionim odnosima

Organizacija pravosuđa i javne uprave

Zakon o unutrašnjim poslovima
Zakon o Državnom tužilaštvu
Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva
Zakon o sudovima
Zakon o sudskom savjetu i sudijama
Zakon o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
Carinski zakon
Uredba o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom
Zakon o slobodnim zonama
Zakon o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela
Zakon o životnoj sredini
Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu
Zakon o sprječavanju koupcije
Scroll to Top