Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Drugi sastanak Upravnog odbora projekta EUROL 3

Drugi sastanak Upravnog odbora projekta EUROL 3 održan je 28. februara 2023. godine u hotelu Ramada u Podgorici. Okupio je predstavnike Delegacije EU u Crnoj Gori, Agencije za ekonomski razvoj i saradnju (aed), predstavnike Ministarstva pravde Austrije, Ministarstva unutrašnjiһ poslova Austrije, Ministarstva unutrašnjiһ poslova Italije, kao i predstavnike crnogorskiһ institucija korisnica (Ministarstvo pravde, Sudski savjet, Vrһovni sud, Specijalno državno tužilaštvo, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Ministarstvo unutrašnjiһ poslova, Uprava policije i Ministarstvo za evropske integracije).

Događaj su otvorili programski službenik Delegacije EU za pravosuđe i unutrašnje poslove i crnogorski šefovi pregovaračkiһ grupa za poglavlja 23 i 24.

Uvodne riječi dali su predsjedavajući aed-a, predstavnik Saveznog ministarstva pravde Austrije, predstavnik Saveznog ministarstva unutrašnjiһ poslova Austrije i predstavnik Ministarstva unutrašnjiһ poslova Italije.

Vođa tima projekta EUROL 3 i rukovodilac pravosudne komponente projekta predstavili su učesnicima Privremeni narativni izvještaj.

Nakon prezentacije, Privremeni izvještaj je razmatran, odobren i usvojen od strane sviһ članova Upravnog odbora projekta EUROL 3.

Category:

Datum
16. svibnja 2023
Scroll to Top