Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Novosti

E-platforma za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana

Šaćir Suruliz, ekspert za internet tehnologije, angažovan od strane projekta EUROL 3 razvio je e-platformu za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana. Ovaj digitalni alat je softverski alat/e-platforma za izvještavanje o aktivnostima i pokazateljima predviđenim Strategijom reforme pravosuđa i pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje. E-platforma će omogućiti postavljanje različitih dokumenata (Strategije,

E-platforma za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana Read More »

Metodologija i IT alat za izvještavanje o implementaciji Strategije reforme pravosuđa 2024–2027. i Akcionog plana 2024–2025.

Dana 15 maja 2024. godine u Hotelu Hilton u Podgorici održana je radionica o prezentaciji metodologije i IT alata za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa 2024–2027. Radionica je organizovana u bliskoj saradnji projekta EUROL 3 i Ministarstva pravde za kontakt osobe u institucijama koje su nadležne za sprovođenje konkretnih mjera i aktivnosti Strategije i

Metodologija i IT alat za izvještavanje o implementaciji Strategije reforme pravosuđa 2024–2027. i Akcionog plana 2024–2025. Read More »

Komparativna analiza mogućnosti primjene medijacije u upravnim sporovima

Kratkoročne ekspertice projekta EUROL 3 Jelena Arsić i Jelena Jerinić pripremile su Komparativnu analizu mogućnosti primjene medijacije u upravnim sporovima. Analiza daje opis relevantnih pitanja iz ove oblasti sa konkretnim predlozima za potencijalne izmjene relevantnih nacionalnih zakona (Zakon o upravnom sporu i Zakon o alternativnom rješavanju sporova), kao i predloge za izbor upravnih sporova pogodnih

Komparativna analiza mogućnosti primjene medijacije u upravnim sporovima Read More »

Vlada usvojila Plan racionalizacije mreže sudova

Ministarstvo pravde i međusektorska radna grupa izradili su Plan racionalizacije mreže sudova uz podršku projekta EUROL 3. Dana 29. aprila 2024. godine projekat EUROL 3 organizovao je cjelodnevni sastanak predstavnika Ministarstva pravde i Sudskog savjeta, uz pomoćnog eksperta Georga Stave i pravnog savjetnika za komponentu pravosuđa projekta EUROL 3. Cilj ovog sastanka je bila izrada

Vlada usvojila Plan racionalizacije mreže sudova Read More »

Strategija digitalizacije pravosuđa 2024–2027. i Akcioni plan za 2024–2025. godinu

Međusektorska radna grupa za IKT je 11. i 12. aprila održala dvodnevni sastanak u Petrovcu (hotel Palas) organizovan uz podršku projekta EUROL 3. Svrha ovog sastanka bila je finalizacija nacrta Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027. i Akcionog plana za plan 2024-2025. EUROL 3 je podržao proces pripreme Strategije i Akcionog plana kroz angažovanje dva međunarodna kratkoročna

Strategija digitalizacije pravosuđa 2024–2027. i Akcioni plan za 2024–2025. godinu Read More »

Dvodnevna posjeta tužilaca Evropskog javnog tužilaštva (EPPO)

Dana 8. i 9. aprila 2024. godine EUROL 3 je zajedno sa Vrhovnim državnim tužilaštvom organizovao dvodnevnu posjetu dva predstavnika EPPO-a. Prvi dan posjete organizovan je u formi radionice za državne tužioce. Cilj posjete bio je informisanje o organizaciji i funkcionisanju EPPO-a. U tom kontekstu je data opšta prezentacija EPPO-a, predstavljeni su analitički alati i

Dvodnevna posjeta tužilaca Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) Read More »

Studijska posjeta Vrhovnom sudu Republike Slovenije

U periodu od 25. do 27. marta 2024. godine, EUROL 3 je organizovao studijsku posjetu Vrhovnom sudu Republike Slovenije za predstavnike informatičkog odjeljenja Ministarstva pravde i Sudskog savjeta Crne Gore. Svrha ove studijske posjete bila je upoznavanje predstavnika Ministarstva pravde i Sudskog savjeta sa slovenačkim pravosuđem i sistemom skladištenja podataka. Crnogorsku delegaciju činila su četiri

Studijska posjeta Vrhovnom sudu Republike Slovenije Read More »

Održana radionica o mjerama za prevenciju i suzbijanje korupcije

U okviru projekta EUROL 3, ​​organizovana je radionica o mjerama za prevenciju korupcije i borbi protiv korupcije sa ciljem jačanja integriteta u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Upravi policije Crne Gore (uključujući testiranje integriteta). Radionicu je sproveo (penzionisani) pukovnik Detlef Kreutzer, viši policijski ekspert i međunarodni konsultant za antikorupcijske projekte i bivši načelnik Državne kancelarije

Održana radionica o mjerama za prevenciju i suzbijanje korupcije Read More »

Scroll to Top