Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Novosti

Kratkoročna misija za praćenje i presrijetanje komunikacija i posebne istražne metode

EUROL 3 je organizovao je kratkoročnu ekspertsku misiju inženjera Stefana Monija, višeg tehničkog direktora u Centralnom direktoratu kriminalističke policije, Kancelarije za zaštitu podataka, Državne policije Italije, u cilju pružanja podrške crnogorskim kolegama u unapređenju korišćenja alata za praćenje i presrijetanje komunikacija i posebnih istražnih metoda, sa fokusom na poštovanje prava na zaštitu ličnih podataka, ljudskih […]

Kratkoročna misija za praćenje i presrijetanje komunikacija i posebne istražne metode Read More »

Kratkoročna ekspertska misija za podršku stručnim kapacitetima u korišćenju posebnih istražnih mjera

EUROL 3 je organizovao kratkoročnu ekspertsku misiju potpukovnika g. Detlefa Krojcera  (Detlef Kreutzer) (višeg policijskog eksperta i nekadašnjeg direktora Državne kancelarije za kriminalističke istrage u Hamburgu, Njemačka) radi unapređenja i pružanja podrške stručnim kapacitetima za korišćenje posebnih istražnih mjera. Posebna pažnja u tom dijelu posvećena je izradi preporuka za uspostavljanje sistema uzbunjivanja zasnovanog na internetu

Kratkoročna ekspertska misija za podršku stručnim kapacitetima u korišćenju posebnih istražnih mjera Read More »

Sprovedena misija projekta EUROL 3 o jačanju kapaciteta policije vođene obavještajnim radom (ILP) i unapređenju procjene rizika i analitičkih kapaciteta specijalizovanih organa za sprovođenje zakona u Crnoj Gori

U periodu od 22. do 26. januara 2024. godine, EUROL 3 je organizovao petodnevnu misiju eksperata iz država članica EU u Podgorici, Crna Gora. Misiju su sproveli viši policijski službenici Bavarske, kako slijedi: potpukovnik Holger Šmit (Holger Schmidt), šef Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju i šef Kancelarije za strateške poslove i Kristijan Rabini (Christian Rabini),

Sprovedena misija projekta EUROL 3 o jačanju kapaciteta policije vođene obavještajnim radom (ILP) i unapređenju procjene rizika i analitičkih kapaciteta specijalizovanih organa za sprovođenje zakona u Crnoj Gori Read More »

Studijska posjeta Glavnom štabu policije i Državnoj kancelariji za krivične istrage (Landeskriminalamt) u Minhenu

EUROL 3 je od 27. novembra do 1. decembra 2023. organizovao studijsku posjetu crnogorske delegacije Glavnom štabu policije i Državnoj kancelariji za krivične istrage (Landeskriminalamt) u Minhenu, Njemačka. Opšti cilj ove studijske posjete bio je upoznavanje visokih crnogorskih policijskih službenika i specijalizovanog javnog tužioca odgovornog za istragu složenih krivičnih predmeta s njemačkim/bavarskim institucionalnim modelima za

Studijska posjeta Glavnom štabu policije i Državnoj kancelariji za krivične istrage (Landeskriminalamt) u Minhenu Read More »

Studijska posjeta Federalnoj kancelariji za krivične istrage (Bundeskriminalamt) u Beču

EUROL 3 je od 20. do 24. novembra 2023. godine organizovao studijsku posjetu crnogorske delegacije Federalnoj kancelariji za krivične istrage (Bundeskriminalamt) u Beču, Austrija. Cilj studijske posjete je uanpređenje istražnih kapaciteta s posebnim fokusom na složene krivične i finansijske istrage. Opšti cilj ove studijske posjete bio je upoznavanje visokih crnogorskih policijskih službenika koji rade na

Studijska posjeta Federalnoj kancelariji za krivične istrage (Bundeskriminalamt) u Beču Read More »

Obuka o ciklusu upravljanja projektima održana u Podgorici

Od 31. oktobra do 1. novembra 2023. godine, EUROL 3 održao je dvodnevnu obuku o ciklusu upravljanja projektima za službenike Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT). Obuka je organizovana za grupu od 10 polaznika zaposlenih u Sekretarijatu Centra koji rade na različitim pozicijama u Sekretarijatu. Osnovni cilj ove obuke bio je

Obuka o ciklusu upravljanja projektima održana u Podgorici Read More »

Umrežavanje stručnjaka za finansijske istrage, borbu protiv pranja novca i povraćaj imovine

Dana 30. oktobra 2023. godine, EUROL 3 bio je domaćin četvrtog sastanka predstavnika relevantnih institucija, uključujući odvojeni sastanak za sudije, na kom je razmotreno uspostavljanje nacionalne mreže stručnjaka za finansijske istrage, borbu protiv pranja novca i povraćaj imovine. Na ovom sastanku Marija Vučko, međunarodna ekspertica i zamjenica županijske državne odvjetnice, i bivša zamjenica ravnatelja Ureda

Umrežavanje stručnjaka za finansijske istrage, borbu protiv pranja novca i povraćaj imovine Read More »

U Petrovcu održan drugi sastanak Radne grupe za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024–2027.

EUROL 3 podržao je organizaciju drugog sastanka Radne grupe za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024–2027, koji je održan u Petrovcu (hotel Palas) od 26. do 27. oktobra 2023. godine. Sastanku je prisustvovalo 15 članova Radne grupe, predstavnici Ministarstva pravde, Sudskog savjeta, Vrhovnog suda, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Advokatske komore, Notarske komore,

U Petrovcu održan drugi sastanak Radne grupe za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024–2027. Read More »

Obuka o međunarodnom porodičnom pravu u okviru međunarodnog privatnog prava održana u Podgorici

Od 24. do 25. oktobra 2023. godine EUROL 3 je u saradnji s Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu održao dvodnevnu obuku o međunarodnom porodičnom pravu u okviru međunarodnog privatnog prava. Obuka je organizovana za grupu od 13 učesnika (sudije i savjetnici). Predavači su bili Tina Jelčić (viša stručna savjetnica u Sektoru za

Obuka o međunarodnom porodičnom pravu u okviru međunarodnog privatnog prava održana u Podgorici Read More »

Sprovedena kratkoročna misija za specijalne istražne metode

EUROL 3 organizovao je kratkoročnu ekspertsku misiju države članice EU koju je sproveo potpukovnik Alesandro Pulkri (Alessandro Pulcri) (međunarodni ekspert za tematsku oblast unapređenja korišćenja specijalnih istražnih metoda u krivičnim istragama u skladu s ljudskim pravima i temeljnim slobodama) od 2. do 6. oktobra 2023. godine. Cilj ove kratkoročne ekspertske misije za jačanje crnogorskih organa

Sprovedena kratkoročna misija za specijalne istražne metode Read More »

Scroll to Top