Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

E-platforma za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana

Šaćir Suruliz, ekspert za internet tehnologije, angažovan od strane projekta EUROL 3 razvio je e-platformu za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana.

Ovaj digitalni alat je softverski alat/e-platforma za izvještavanje o aktivnostima i pokazateljima predviđenim Strategijom reforme pravosuđa i pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje.

E-platforma će omogućiti postavljanje različitih dokumenata (Strategije, Akcionog plana i drugih dokumenata važnih za izvještavanje u oblasti pravosuđa) u skladu sa metodologijom koju je pripremila međunarodna kratkoročna ekspertica Milica Kolaković Bojović.

Category:

Datum
6. lipnja 2024
Scroll to Top