Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Metodologija i IT alat za izvještavanje o implementaciji Strategije reforme pravosuđa 2024–2027. i Akcionog plana 2024–2025.

Dana 15 maja 2024. godine u Hotelu Hilton u Podgorici održana je radionica o prezentaciji metodologije i IT alata za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa 2024–2027.

Radionica je organizovana u bliskoj saradnji projekta EUROL 3 i Ministarstva pravde za kontakt osobe u institucijama koje su nadležne za sprovođenje konkretnih mjera i aktivnosti Strategije i Akcionog plana.

Metodologiju za izvještavanje, praćenje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana pripremila je kratkoročna ekspertica projekta EUROL 3 Milica Kolaković Bojović.

Ovaj dokument sadrži dva glavna poglavlja: Uputstvo za izvještavanje, koje obuhvata obavezu, periode i načine izvještavanja, izvještavanje o realizovanim aktivnostima, izvještavanje o ostvarenim pokazateljima, troškovima, rokovima i preporukama; i Metodologiju praćenja i evaluacija uspješnosti sprovođenja, sa fokusom uglavnom na preporuke i sugestije za rad Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije, ali i s informacijama o prikupljanju podataka, obrascu izvještavanja i njegovom objavljivanju, kao i mehanizmu ranog upozorenja.

Ovaj dokument je usklađen sa strateškim i operativnim ciljevima Strategije, kao i sa privremenim mjerilima koja se odnose na reformu pravosuđa i potrebu kontinuiranog praćenja sprovođenja reforme pravosuđa (privremena mjerila za Poglavlja 28 i 29).

 

Category:

Datum
6. lipnja 2024
Scroll to Top