Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Održana obuka o borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa, organizacija mafijaškog tipa i finansiranja terorizma, povraćaju imovine i finansijskim istragama

EUROL 3 je organizovao trodnevnu obuku o borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa, organizacija mafijaškog tipa i finansiranja terorizma, kao i o povraćaju imovine i finansijskim istragama. Obuku je od 19. do 21. septembra sproveo međunarodni ekspert Marko Letici (Marco Letizi) za službenike Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, korupcije i sprovođenje finansijskih istraga Uprave policije Crne Gore.

Polaznici su upoznati s razlikama i sličnostima između različitih organizovanih kriminalnih grupa, organizacija mafijaškog tipa i terorističkih organizacija, njihovim metodama infiltracije u legalnu ekonomiju, međunarodnim pravnim okvirom o finansiranju terorizma i preporukama FATF-a, kao i razlikama i sličnostima između pranja novca i finansiranje terorizma.

Međunarodni ekspert je kroz zakonodavni okvir i sudsku praksu predstavio finansijske istrage i trajno oduzimanje imovinske koristi, naročito metodologiju „prati novac“ kao ekonomski i finansijski pristup istrazi i procesuiranju teških krivičnih djela.

U oblasti povraćaja imovine predstavljeni su nedostaci i potencijali sistema i međusobni odnosi između povraćaja imovine i upravljanja imovinom, s naglaskom na međuagencijsku saradnju. Naglašena je ključna uloga finansijskih istraga u sistemu oduzimanja imovine i objašnjene su procedure oduzimanja zasnovane na pravosnažnoj presudi i bez presude.

Ova obuka je bila dio angažmana međunarodnog eksperta Marka Leticija za podršku Odsjeku za suzbijanje privrednog kriminaliteta i drugim organizacionim jedinicama. Cilj ovog angažmana bila je identifikacija potreba za obukama i nedostataka znanja u oblasti finansijskih istraga, kao i pružanje teorijske i praktične obuke i razmjena znanja i iskustava u toj oblasti, kao i priprema mape puta u kojoj se navode identifikovani nedostaci u mogućnostima i kapacitetima finansijskih istraga, kao i konkretne preporuke za održivo rješavanje identifikovanih nedostataka.

Category:

Datum
3. studenoga 2023
Scroll to Top