Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Obuka o prekograničnom zamrzavanju i oduzimanju nezakonito stečene imovine održana u Podgorici

Od 7. do 8. septembra 2023. godine, EUROL 3 je u saradnji s Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu održao dvodnevnu obuku o prekograničnom zamrzavanju i oduzimanju nezakonito stečene imovine. Obuka je organizovana za grupu od 16 učesnika (sudije, državni tužioci i savjetnici). Predavači su bili Maja Rakić (načelnica Sektora za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu saradnju s državama članicama EU u Ministarstvu pravde i javne uprave) i Mirna Rukavina (zamjenica šefa Ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK)), obje iz Republike Hrvatske kao međunarodne govornice angažovane od strane projekta EUROL 3, kao i Predrag Tabaš (sudija Apelacionog suda Crne Gore) i Lidija Vukčević (državna tužiteljka u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore), kao lokalni treneri koje je obezbijedio Centar.

Osnovni cilj ove obuke bio je jačanje znanja učesnika (tužilaca i sudija) u oblasti finansijskih istraga i prekograničnog zamrzavanja i oduzimanja nezakonito stečene imovine, u svjetlu traženja i pružanja podrške kroz međunarodnu pravosudnu saradnju.

Tokom obuke, učesnici su dobili razrađene informacije o čitavom nizu instrumenata koji regulišu ovu temu na međunarodnom i nivou EU, sa ciljem da se identifikuju karakteristike koje su najpogodnije za efikasnu saradnju, pod uslovom da je poštovanje temeljnih prava zagarantovano i dostupno optuženom licu zaštitnim mehanizmima uključujući efikasne pravne ljekove. Pored teorijskog dijela, učesnici su imali priliku da razgovaraju o konkretnim predmetima i pitanjima vezanim za temu prekograničnog oduzimanja nezakonito stečene imovine i međunarodne pravosudne saradnje koja je zatražena i primljena u konkretnim slučajevima traženja i zamrzavanja nezakonito stečene imovine, uključujući bankovne račune, pokretnu i nepokretnu imovinu.

Obuka o prekograničnom zamrzavanju i oduzimanju nezakonito stečene imovine organizovana je kao drugi modul obuke programa obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji u krivičnim i građanskim stvarima koju je pripremio projekat EUROL 3.

Category:

Datum
3. studenoga 2023
Scroll to Top