Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Početni sastanak projekta EUROL 3

Zvanično otvaranje projekta EUROL 3 održano je 23. marta 2022. godine u hotelu Aurel u Podgorici.

Događaju je okupio predstavnike ugovornog konzorcijuma (aed, Ministarstvo pravde Austrije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Savezna kriminalističko-obavještajna služba Austrije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije) i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i predstavnike crnogorskih institucija korisnica (Vrhovni sud, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Kancelarija za evropske integracije, Vrhovno državno tužilaštvo, Specijalno državno tužilaštvo, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Agencija za sprečavanje korupcije).

Početni sastanak otvorio je rukovodilac Odsjeka za saradnju Delegacije EU koji je predstavio pregled ciljeva projekta EUROL 3. Nakon toga, uslijedili su uvodni govori crnogorskih šefova pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 23 i 24 i predstavnika ugovornog konzorcijuma.

Nakon uvodnog dijela, vođa tima projekta EUROL 3 predstavio je učesnicima Početnog sastanka članove tima projekta EUROL 3, ciljeve i aktivnosti čije je sprovođenje planirano u okviru projekta.

Na kraju, uslijedila je diskusija učesnika Početnog sastanka o Planu rada projekta EUROL 3 i očekivanim rezultatima.

Category:

Datum
2. veljače 2023
Scroll to Top