Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Analiza odgovornosti pravosudnih institucija usmjerenih na rezultate koju je izradio ekspert projekta EUROL 3

U periodu od decembra 2022. do februara 2023. godine, ekspert Gualtiero Mikelini [Gualtiero Michelini], sudija Vrhovnog suda Italije, pripremio je Analizu odgovornosti pravosudnih institucija usmjerenih na rezultate s preporukama za unapređenje efikasnosti rada, pozivajući se i na preporuke Svjetske banke u ovoj oblasti.

Tokom misije ekspert Mikelini je izvršio pregled neophodne potrebne zakonske regulative i materijale dobijene od projektnog tima, uključujući dokument Svjetske banke, najnovije izvještaje o napretku, relevantne izvještaje pravosudnih institucija Crne Gore i relevantne zakone. U okviru drugog dijela misije koji je održan od 23. do 27. januara 2023. godine, ekspert se sastao sa predstavnicima Ministarstva pravde, Vrhovnog suda Crne Gore, Apelacionog suda, Osnovnog suda u Podgorici, Sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužioca Kancelarije, Tužilačkog savjeta i Specijalnog državnog tužilaštva. Na sastancima su razgovarali o glavnim preporukama iz Izvještaja Svjetske banke u vezi sa funkcionisanjem pravosuđa u Crnoj Gori, radi utvrđivanja trenutnog stanja u svim oblastima koje su obuhvaćene u tom izvještaju.

Nakon pregleda dokumenata i sastanaka, ekspert je dostavio Analizu odgovornosti pravosudnih institucija usmjerenih na rezultate, u kojoj je dat pregled i neke opšte preporuke za stanje u crnogorskom pravosuđu koje se odnose na upravljanje i rukovođenje, efikasnost i efektivnost pravosudnih službi, kvalitet pravde i pristup uslugama pravosuđa, finansijske resurse, ljudske resurse, IT i upravljanje infrastrukturom.

Analiza je dostavljena Ministarstvu pravde na uvid i smatra se početnom fazom podrške projekta EUROL 3 Ministarstvu pravde u izradi nove Strategije reforme pravosuđa 2024-2027.

Category:

Datum
16. svibnja 2023
Scroll to Top