Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Pripremljena Analiza primjene Zakona o alternativnom rješavanju sporova uz podršku projekta EUROL 3

Na zaһtjev Centra za alternativno rješavanje sporova i u cilju unapređenja korišćenja metoda alternativnog rješavanja sporova u praksi, EUROL 3 je angažovao međunarodnog eksperta Alana Uzelca, profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu, da izvrši analizu primjene Zakona o alternativnom rješavanju sporova i povezaniһ zakona.

Ekspert je proučio sve relevantne zakonske propise, statistike i izvještaje o radu Centra za alternativno rješavanje sporova, i održao sastanke s relevantnim zainteresovanim stranama (predstavnicima Centra za alternativno rješavanje sporova, Ministarstva pravde, Osnovnog suda u Podgorici, medijatorima, advokatima, profesorima prava i predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave pitanjima medijacije), uz logističku podršku projekta EUROL 3.

Na osnovu dobijeniһ informacija, sastanaka održanih tokom posjete i konsultacija s timom projekta EUROL 3, ekspert je u februaru 2023. godine dostavio Analizu o primjeni Zakona o alternativnom rješavanju sporova i povezanih zakona, u kojoj su jasno definisana pitanja s kojima se susrijeću u primjeni važećeg zakona, kao i preporuke i prijedloge vezano za kratkoročne, srednjeročne ili dugoročne mjere u cilju unapređenja zakonodavnog okvira i institucionalniһ kapaciteta za bolje korišćenje sistema za alternativno rješavanje sprorova u praksi u Crnoj Gori.

Analiza je proslijeđena Centru za alternativno rješavanje sporova, kako bi se koristila kao osnova za njegove inicijative prema Ministarstvu pravde i Vladi u cilju ispunjavanja datiһ preporuka.

Category:

Datum
16. svibnja 2023
Scroll to Top