Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Expertska misija o organizaciono-koordinacionim pitanjima u sistemu suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori

EUROL 3 je angažovao Dinka Cvitana, hrvatskog eksperta za organizaciona i koordinaciona pitanja u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i bivšeg šefa USKOK-a, čija misija je u Crnoj Gori trajala od oktobra 2022. do februara 2023. godine.

Tokom misije ekspert je radio u prostorijama Specijalnog državnog tužilaštva i svakodnevno direktno sarađivao s glavnim specijalnim tužiocem i njegovim timom na rješavanju pitanja u vezi sa strateškim razmišljanjem i planiranjem, unutrašnjom organizacijom rada, planiranjem potencijalnih obuka za specijalne tužioce i pomoćno osoblje i koordinaciju sa Specijalnim policijskim odjeljenjem, ali i drugim odjeljenjima Uprave policije i organima angažovanim u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Kao rezultat misije ekspert je dostavio konačni izvještaj s konkretnim preporukama koji obuhvataju različite aspekte u vezi s organizacionom strukturom, zakonodavnim okvirom, strateškim dokumentima, odnosom Specijalnog državnog tužilaštva s drugim organima vlasti, pristupom radu Specijalnog državnog tužilaštva, ljudskim i materijalnim uslovima. Ekspert je pripremio i analizu organizacioniһ i koordinacioniһ pitanja u okviru Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, kao i prijedloge rješenja za ova pitanja.

Category:

Datum
16. svibnja 2023
Scroll to Top