Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Obuka o ciklusu upravljanja projektima održana u Podgorici

Od 31. oktobra do 1. novembra 2023. godine, EUROL 3 održao je dvodnevnu obuku o ciklusu upravljanja projektima za službenike Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT). Obuka je organizovana za grupu od 10 polaznika zaposlenih u Sekretarijatu Centra koji rade na različitim pozicijama u Sekretarijatu.

Osnovni cilj ove obuke bio je da se unaprijede znanja i potrebne vještine Sekretarijata Centra kako bi se službenici osposobili da samostalno pripremaju projekte i organizuju svoje aktivnosti, kako ne bi bili (isključivo) ovisni o drugim projektima, donatorima i organizacijama i njihovim ciljevima.

Učesnici su upoznati s temama planiranja, pripreme i sprovođenja projekata, ali i istraživanja mogućnosti finansiranja, prikupljanja sredstava i prijavljivanja na međunarodne pozive za podnošenje prijedloga projekata u okviru rada Centra.

Učesnicima su teoretski i praktično predstavljene i pojašnjene sljedeće teme: potencijalni izvori finansiranja; načela, postupci i dokumentacija za bespovratna sredstva; teorija promjene i logika intervencije; upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičkog okvira; analiza konteksta i interesnih grupa; analiza problema, ciljeva i strategije; logički dijagram intervencije i matrica logičkog okvira; indikatori; planiranje aktivnosti i resursa; budžetiranje; koncept i potpuna prijava projekta; sprovođenje i javne nabavke; praćenje i izvještavanje.

Obuku je organizovao EUROL 3 kao podršku Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu kao proizvod veoma uspješne i plodne saradnje.

Category:

Datum
3. studenoga 2023
Scroll to Top