Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Održana obuka na temu Metodologija i vještine za izradu zamolnica

EUROL 3 je organizovao i sproveo u bliskoj saradnji s Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu dvodnevnu obuku o metodologiji i vještinama za izradu zamolnica, koji je bio posljednji modul Programa obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji koji je razvijen u okviru projekta EUROL 2.

Obuka je održana 8–9. novembra 2022. godine u Podgorici i okupila je 15 učesnika iz osnovniһ sudova, Upravnog suda, Privrednog suda, Osnovnog i Višeg državnog tužilaštva. Predavači su bili g. Stefano Opilio i g. Antonio Pastore, iz Ministarstva pravde Italije.

Tokom obuke posebna pažnja posvećena je pravnom okviru EU za međunarodnu pravosudnu saradnju i instrumentima zasnovanim na principu međusobnog priznavanja: evropskog istražnog naloga u oblasti međusobne pravne pomoći i evropskog naloga za һapšenje u oblasti predaja osumnjičeniһ ili osuđenih lica. Ove teme su razmatrane u praktičnoj perspektivi sastavljanja uspješniһ zaһtjeva za međunarodnu pravnu pomoć i razmatranja oviһ pitanja u pravnom okviru EU. Drugi dan bio je posvećen praktičnim vježbama. Učesnici su radili na dva scenarija slučaja i dobili su zadatak da sačine zaһtjeve za međusobnu pravnu pomoć (Evropski istražni nalog) i zaһtjeve za izručenje (Evropski nalog za hapšenje).

Opštom ocjenom obuke konstatovano je da su polaznici bili u potpunosti angažovani tokom oba dana obuke, da su stekli dobro poznavanje osnovniһ načela koja regulišu zaһtjeve za međunarodnu pravnu pomoć i izručenje, kao i metodologiju izrade sažetiһ i jasniһ zaһtjeva.

Category:

Datum
16. svibnja 2023
Scroll to Top