Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Procjena Strategije za suzbijanje transnacionalnog organizovanog kriminala 20222025.

EUROL 3 je u novembru 2022. godine crnogorskim vlastima dostavio Ocjenu usklađenosti Nacrta strategije za suzbijanje transnacionalnog organizovanog kriminala 2022-2025. i Akcionog plana 2022-2023, sa Strateškim okvirom EU u svojoj oblasti (sa preporukama za izmjene i dopune Nacrta strategije i Akcionog plana).

U tu svrhu, EUROL 3 je angažovao međunarodnog eksperta Kristijana Jehuteka [Cһristian Jecһoutek], oficira za vezu u austrijskoj kancelariji pri Europolu i nacionalnog koordinatora za EMPACT (Evropske multidisciplinarne platforme protiv kriminalnih prijetnji). Konačna procjena dostavljena je u novembru 2022. godine.

Category:

Datum
16. svibnja 2023
Scroll to Top