Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Održana obuka o borbi protiv pranja novca i finansiranje terorizma, povraćaju imovine i finansijskim istragama

EUROL 3 je organizovao trodnevnu obuku o borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma, povraćaja imovine i finansijskih istraga koju je 26-28. septembra održao međunarodni ekspert Marko Letici (Marco Letizi) za Odsjek za suzbijanje privrednog kriminala, korupcije i sprovođenje finansijskih istraga Uprave policije Crne Gore.

Tokom obuke detaljno je opisana analiza cjelokupnog postupka prijava sumnjivih transakcija zajedno s finansijskim obavještajnim podacima koje sprovodi finansijska policija, kao i različite tipologije izvještaja o sumnjivim transakcijama (italijanski model).

Tokom obuke analiziran je operativni proces koji se odnosi na inspekcijske aktivnosti koje sprovodi finansijska policija, kao i operativni proces koji se odnosi na inspekcijske aktivnosti koje sprovodi italijanska finansijska policija Guardia di Finanza, uz dubinsko ispitivanje prirode i ciljeva inspekcija i kontrola protiv pranja novca (preliminarne i suštinske kontrole). Poseban fokus stavljen je na inspekcije transfera novca u borbi protiv pranja novca.

Jedna od obrađenih tema bile su finansijske istrage kao istražni alat koji se može primijeniti na bilo koju vrstu teških krivičnih djela, kao što su predikatna krivična djela pranja novca.

Nadalje, razgovaralo se o okviru internet tehnologija, kao osnovnom alatu za podršku efikasnim finansijskim istragama i da bi sistem povraćaja imovine bio efikasniji, zajedno s trenutnom situacijom baza podataka, moguće uspostavljanje jedinstvene platforme i nivo ažuriranja statistika kriminala.

Učesnici su s ekspertom konstruktivno razgovarali o određenim predmetima i istražnim metodologijama.

Category:

Datum
3. studenoga 2023
Scroll to Top