Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Treći sastanak Upravnog odbora projekta EUROL 3

Treći sastanak Upravnog odbora projekta EUROL 3 održan je 3. oktobra 2023. godine u hotelu Ramada u Podgorici. Sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori, Agencije za ekonomski razvoj i saradnju (aed), Ministarstva pravde Austrije, Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije i Ministarstva unutrašnjih poslova Italije. Sastanku su prisustvovali i predstavnici crnogorskih institucija korisnica kao što su Ministarstvo pravde, Sudski savjet, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije i Ministarstvo za evropske integracije.

Događaj je započeo uvodnim izlaganjem gospođe Laure Campeti (Laura Zampetti), zamjenice šefa Odjeljenja za evropske integracije, politiku, štampu i informacije Delegacije EU. Uvodne riječi predstavili su i predsjedavajući aed-a, predstavnici Saveznog ministarstva pravde Austrije i Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Austrije, kao i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Italije.

Tokom sastanka, vođa tima projekta EUROL 3 i rukovodioci komponenti projekta za pravosuđe i policiju predstavili su učesnicima Privremeni narativni izvještaj. Nakon toga razmatran je Privremeni izvještaj, i isti je odobren i usvojen od strane svih članova Upravnog odbora projekta EUROL 3.

Category:

Datum
3. studenoga 2023
Scroll to Top