Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Održana radionica za jačanje kapaciteta policije vođene obavještajnim radom i unapređenje kapaciteta za analitiku i procjenu rizika crnogorskih organa za sprovođenje zakona

EUROL 3 je u periodu od 26. do 30. juna 2023. godine organizovao petodnevnu ekspertsku misiju iz države članice Evropske unije koju su sproveli visoki policijski zvaničnici iz Bavarske, potpukovnik Holger Šmit (Holger Schmidt), šef Odjeljenja za međunarodnu policijsku saradnju i rukovodilac kancelarije za stratešku saradnju, i Kristijan Rabini (Christian Rabini), šef Odjeljenja za međunarodnu policijsku saradnju u Minhenu. Cilj misije bio je jačanje kapaciteta policije vođene obavještajnim radom i unapređenje kapaciteta za procjenu rizika i analitiku crnogorskih organa za sprovođenje zakona.

Ekspertska misija uključila je radionice za službenike policije i tužilaštva kao i sastanke i konsultacije na ekspertskom nivou s rukovodiocima relevantnih sektora Uprave policije, s fokusom na potrebe iz nadležnosti njihovih resora.

Tokom radionice, eksperti Šmit i Rabini predstavili su sistem policije vođene obavještajnim radom u Bavarskoj putem scenarija iz stvarnih predmeta borbe protiv teškog kriminala i prenosa znanja i iskustava s učesnicima.

Tokom sastanaka i konsultacija s rukovodiocima Uprave policije, naročito Odsjeka za kriminalističko-obavještajne poslove, izvršen je pregled trenutnog stanja crnogorskog sistema policije vođene obavještajnim radom, i šire, radi dobijanja sveobuhvatnih informacija o potrebama policijske službe u borbi protiv teškog kriminala.

Analiza bavarskih eksperata poslužiće kao značajna osnova za dalje pružanje podrške od strane projekta EUROL 3.

Category:

Datum
4. rujna 2023
Scroll to Top