Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Ekspertska misija za evaluaciju sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019–2022. i Akcionih planova organizovana i održana 24–26.05.2023. godine

Od 24. do 26. maja 2023. godine eksperti projekta EUROL 3 dr Milica Kolaković Bojović i Mihailo Zečević obavili su ekspertsku misiju u Podgorici u okviru koje su se sastali s predstavnicima Ministarstva pravde, Vrhovnog suda, Sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužilaštva, Tužilačkog savjeta, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Advokatske komore, Notarskom komorom, Komorom javnih izvršitelja, stručnim i organizacijama civilnog društva koji su posredno ili neposredno uključeni u sprovođenje ili praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa. Ekspertska misija je organizovana u cilju izrade Evaluacije sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019–2022, i Akcionih planova.

Ekspertska misija uključila je i proučavanje dokumenata i istraživanje oba eksperta kao i pregled svih potrebnih dokumenata i izvještaja, uključujući godišnje izvještaje o sprovođenju Strategije i Akcionih planova, ali i relevantne izvještaje međunarodnih i domaćih organizacija o stanju u oblasti vladavine prava, pravosuđu i poglavljima 23 i 24 (izvještaji Evropske unije o napretku Crne Gore, nezvanična dokumenta EU o vladavni prava, Evropske komisije o efikasnosti pravosuđa (CEPEJ), kao i izvještaji lokalnih nevladinih organizacija).

Konačni nacrt Evaluacije izrađen je u skladu s metodologijom koju je predvidio Generalni sekretarijat Vlade i dostavljen Ministarstvu pravde 8. juna 2023. godine. Evaluacija, zajedno s nalazima i preporukama, biće sastavni dio završnog izvještaja o sprovođenju Strategije i Akcionih planova.

Izvještaj o evaluaciji poslužiće i kao osnova (pored ostalih analiza) za izradu nove Strategije reforme pravosuđa za koju je planirano da bude izrađena i usvojena do kraja 2023. godine a čija primjena će početi u januaru 2024. godine.

Category:

Datum
16. lipnja 2023
Scroll to Top