Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Okrugli sto o Nacrtu zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom

U okviru komponente projekta EUROL 3 koji se odnosi na sveobuhvatnu podršku poglavljima 23 i 24, projektni tim je 11. i 12. jula 2022. godine, u prostorijama Delegacije Evropske unije organizovao dvodnevni Okrugli sto o Nacrtu zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom.

Okruglom stolu je prethodio pripremni sastanak koji je održan 27. juna 2022. godine. Svrha sastanka bila je predstavljanje trenutne situacije u odnosu na (Nacrt) Zakona o oduzimanju i imovine stečene krivičnim djelom, kao i predstavljanje glavnih identifikovanih pitanja u odnosu na (Nacrt) Zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom i potencijalnim rješenjima, kao i priprema dnevnog reda za radionicu planiranu za 11. i 12. jul 2022. godine.

EUROL 3 je angažovao dva međunarodna eksperta – Mauricija Varanezea [Maurizio Varanese], glavnog inspektora u istražnom odjeljenju karabinjera u Rimu, Tea Bila [Theo Bly], istražnog sudiju i predsjednika okružnog suda u Mehelenu. Eksperti su već u početnoj fazi projekta imali zadatak da razmotre Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom.

Okrugli sto održan 11. i 12. jula okupio je predstavnike Delegacije Evropske unije, Ministarstva pravde Crne Gore, crnogorske eksperte, eksperte projekta EUROL 3 i eksperta Savjeta Evrope. Učesnici su zajedno s međunarodnim ekspertima analizirali Nacrt zakona, član po član, u cilju izrade koncepta za njegovu reviziju. Na osnovu rasprave, eksperti su pripremili Izvještaj s konkretnim preporukama za izmjene i unapređenje Nacrta Zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom.

Category:

Datum
9. svibnja 2023
Scroll to Top