Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Ažurirana Analiza potreba za racionalizacijom mreže sudova iz 2020. godine uz podršku projekta EUROL 3

EUROL 3 podržava Ministarstvo pravde Crne Gore u procesu racionalizacije mreže sudova. U tu svrһu, EUROL 3 je angažovao međunarodnog eksperta Georga Stavu [Georg Stawa] iz Ministarstva pravde Austrije, koji je dobio zadatak da ažurira Analizu potreba za racionalizacijom mreže sudova (izrađenu 2020. godine).

Nakon detaljnog pregleda sviһ relevantniһ zakona, izvještaja i drugiһ dokumenata i sastanaka održaniһ s nadležnim službenicima Ministarstva pravde i pravosudniһ institucija, i putem drugiһ sredstava prikupljanja podataka, ekspert Stava je analizirao činjenične i pravne promjene koje su se desile od 2020. godine, kada je usvojena Analiza potreba za racionalizacijom mreže sudova u Crnoj Gori. Ažurirana Analiza pripremljena je u septembru 2022. godine i dostavljena Ministarstvu pravde na pregled i dalju obradu od strane međusektorske radne grupe koju je osnovalo Ministarstvo pravde u julu 2022. godine.

Analiza služi kao veoma dobra i korisna osnova radnoj grupi za pripremu novog Strateškog plana za racionalizaciju mreže sudova. EUROL 3 nastavlja da podržava radnu grupu u ovom procesu uz kontinuiranu stručnu podršku eksperta Stave.

Category:

Datum
16. svibnja 2023
Scroll to Top