Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Organizovana obuka o Zakonu o stečaju za sudije Privrednog i Apelacionog suda u Podgorici

Kao nastavak dobro uspostavljene saradnje projekta EUROL 3 i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizovana je Obuka o Zakonu o stečaju za sudije Privrednog i Apelacionog suda Crne Gore. Projekat EUROL 3 je za trenericu angažovao međunarodnu eksperticu Jasnicu Garašić iz Republike Hrvatske.

Obuka je održana 17. marta 2023. godine u prostorijama Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Na obuci je učestvovalo ukupno 12 polaznika, sve sudije Privrednog i Apelacionog suda Crne Gore. Pored ekspertice Garašić, kao međunarodne trenerice, obuci su prisustvovale i dvoje domaće govornice, Marijana Pavićević, sudija Vrhovnog suda, i Danijela Vukčević, sudija Apelacionog suda.

Tokom obuke učesnici su saznali više o sljedećim pitanjima: pretһodni stečajni postupci – razlozi stečaja i ovlašćeni predlagači; otvaranje stečaja i pravne posljedice; Evropska regulativa o stečajnom postupku i odredbe o međunarodnom stečaju u crnogorskom stečajnom pravu – osnovne razlike; bankrot u hrvatskom zakonodavstvu i praksi.

Učesnici su izrazili zadovoljstvo obukom i trenericama, ističući da su sve teme koje su obrađene tokom obuke bile veoma dobre i veoma korisne za njiһov svakodnevni rad.

Više informacija o obuci nalazi se na internet stranici Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu: http://cosdt.me/2023/03/17/%ef%bf%bcorganizovana-obuka-na-temu-stecaj/

Category:

Datum
16. svibnja 2023
Scroll to Top