Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Umrežavanje eksperata za finansijske istrage, borbu protiv pranja novca i povraćaja imovine

EUROL 3 je 3. marta 2023. godine bio domaćin početnog sastanka predstavnika relevantniһ institucija, uključujući poseban sastanak sudija, na kojem se razgovaralo o uspostavljanju nacionalne mreže eksperata za finansijske istrage, borbu protiv pranja novca i povraćaj imovine.

EUROL 3 će nastaviti da organizuje takve sastanke sve dok mreža ne postane samoodrživa, a takođe će biti domaćin i podržavati periodične odvojene sastanke sudija na kojima se raspravlja o istim temama.

Category:

Datum
16. svibnja 2023
Scroll to Top