Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

U Petrovcu održan drugi sastanak Radne grupe za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024–2027.

EUROL 3 podržao je organizaciju drugog sastanka Radne grupe za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024–2027, koji je održan u Petrovcu (hotel Palas) od 26. do 27. oktobra 2023. godine. Sastanku je prisustvovalo 15 članova Radne grupe, predstavnici Ministarstva pravde, Sudskog savjeta, Vrhovnog suda, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Advokatske komore, Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, dva udruženja sudskih vještaka i predstavnika Generalnog sekretarijata Vlade. Tokom sastanka, članovi Radne grupe nastavili su rad na finalizaciji prvog nacrta Strategije za reformu pravosuđa za period 2024–2027. uz podršku kratkoročne ekspertice projekta EUROL 3 Milice Kolaković Bojović. Nacrtom Strategije definisani su strateški i operativni ciljevi u oblasti pravosuđa u cilju daljeg sprovođenja najznačajnijih reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za Poglavlje 23.

Nakon što Radna grupa završi rad na nacrtu Strategije, isti će biti predstavljen široj i stručnoj javnosti na javnoj raspravi. Tokom ove faze biće otvoren za komentare i sugestije. Programom rada Vlade Crne Gore donošenje Strategije planirano je za kraj IV kvartala 2023. godine. Zaključeno je da će nakon izrade konačne verzije nacrta Strategije nastavak rada biti na pripremi Akcionog plana, nakon čega će se početi s njihovom primjenom.

Podrška organizaciji drugog sastanka Radne grupe za izradu Strategije reforme pravosuđa dio je sveobuhvatne podrške koju EUROL 3 pruža Ministarstvu pravde Crne Gore u naporima za strateško planiranje aktivnosti u oblasti reforme pravosuđa i organizaciju i efikasnost pravosudnih institucija.

Category:

Datum
3. studenoga 2023
Scroll to Top