Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Uz podršku projekta EUROL 3 pripremljen novi Program obuke za sudije i državne tužioce o međunarodnoj pravosudnoj saradnji

Nastavljajući dobru saradnju s Centrom za obuku sudija i državnih tužilaca uspostavljenu tokom projekta EUROL 2 i uspjeha prethodnog Programa obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji, EUROL 3 je angažovao kratkoročnu eksperticu iz Hrvatske, Maju Rakić, koja je pripremila novi Program obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji.

Novi Program obuke zasnovan je na procjeni potreba za obukom, koju je sproveo Centar za obuku sudija i državnih tužilaca, proučavanju prethodnih Programa obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji, postojećem Programu obuke Centra i planovima drugih donatorskih organizacija i akcija u ovoj oblasti. Programom obuke predviđena su tri modula: Sukobi u nadležnostima i Prekogranični Ne bis in idem, Pravosudna saradnja u prekograničnom zamrzavanju i oduzimanju nezakonito stečene imovine i Međunarodna pravosudna saradnja u oblasti porodičnih odnosa.

Prilikom predlaganja tema i sadržaja uzeti su u obzir svi relevantni propisi, direktive i drugi instrumenti EU koji regulišu pomenute oblasti, s osnovnom svrhom daljeg jačanja kapaciteta crnogorskog pravosuđa i državnih organa za izvršenje u oblasti pravosudne saradnje. Fokus je bio na pripremi ovih institucija za obavljanje zadataka nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju.

Category:

Datum
16. lipnja 2023
Scroll to Top