Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Vlada usvojila Plan racionalizacije mreže sudova

Ministarstvo pravde i međusektorska radna grupa izradili su Plan racionalizacije mreže sudova uz podršku projekta EUROL 3.

Dana 29. aprila 2024. godine projekat EUROL 3 organizovao je cjelodnevni sastanak predstavnika Ministarstva pravde i Sudskog savjeta, uz pomoćnog eksperta Georga Stave i pravnog savjetnika za komponentu pravosuđa projekta EUROL 3. Cilj ovog sastanka je bila izrada i finalizacija konačne verzije nacrta Plana racionalizacije mreže sudova.

Konačni nacrt Plana za racionalizaciju mreže sudova upućen je Evropskoj komisiji i Delegaciji EU u Crnoj Gori 30. aprila 2024. godine na ocjenu i mišljenje. Uzimajući u obzir mišljenje Evropske komisije, Vlada Crne Gore je na sjednici od 17. maja 2024. godine usvojila Plan racionalizacije mreže sudova.

Planom racionalizacije mreže sudova, koji je od značaja za proces evropskih integracija Crne Gore, za zatvaranje privremenih mjerila u okviru Pregovaračkog poglavlja 23, i za dobijanje pozitivnog izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), definisane su konkretne aktivnosti, pokazatelji rezultata, rokovi i odgovorni organe za sprovođenje racionalizacije pravosudne mreže, uz fiskalnu procjenu predloženih spajanja sudova.

Prema podacima Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), Crna Gora ima znatno veći broj sudova, kao i sudija, tužilaca i sudskog osoblja na 100.000 stanovnika u poređenju s evropskim prosjekom i prosjekom na Zapadnom Balkanu. Ovo je ukazalo na potrebu za planom za ukidanje neodrživih malih sudova. Naime, Crna Gora nudi najveći broj geografskih pravosudnih lokacija (4,03) na 100.000 stanovnika nakon Hrvatske (5,0), dok je evropski prosjek 1,3 na 100.000 stanovnika.

Planom je predviđeno ukidanje malih, neodrživih osnovnih sudova na Žabljaku i u Danilovgradu, uz istovremeno formiranje sudskih odjeljenja pri osnovnim sudovima u Pljevljima i Podgorici za područje opština Žabljak i Danilovgrad.

Ove mjere i zaključci predstavljaju polaznu osnovu za kontinuirani dalji razvoj pravosudne mreže u skladu sa promjenama u privredi, infrastrukturi, društvu i pravnim službama. Navedene aktivnosti će se realizovati kroz normativne i institucionalne promjene.

 

 

 

Category:

Datum
6. lipnja 2024
Scroll to Top