Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Strategija digitalizacije pravosuđa 2024–2027. i Akcioni plan za 2024–2025. godinu

Međusektorska radna grupa za IKT je 11. i 12. aprila održala dvodnevni sastanak u Petrovcu (hotel Palas) organizovan uz podršku projekta EUROL 3. Svrha ovog sastanka bila je finalizacija nacrta Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027. i Akcionog plana za plan 2024-2025.

EUROL 3 je podržao proces pripreme Strategije i Akcionog plana kroz angažovanje dva međunarodna kratkoročna eksperta: Zorana Krtinić (zaduženog za izradu Fiskalne procjene sprovođenja Strategije digitalizacije pravosuđa 2024–2027. i Akcionog plana) i Bojana Muršeca.

Oba kratkoročna eksperta bila su prisutna na sastanku Radne grupe i zajedno s istom radili na izradi konačne verzije Strategije digitalizacije pravosuđa 2024–2027. i Akcionog plana. Takođe su razmotrili sve ciljeve, strateške mjere, aktivnosti i sredstva potrebna za realizaciju Strategije i Akcionog plana.

EUROL 3 je preveo na engleski jezik konačne nacrte Strategije digitalizacije pravosuđa i Akcionog plana i dostavio Evropskoj komisiji i Delegaciji EU na razmatranje i mišljenje.

Dokumenta su objavljena i na internet stranici Ministarstva pravde radi javne rasprave koja je trajala do 20. maja 2024.

(Poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027, sa (www.gov.me) ).

 

Category:

Datum
6. lipnja 2024
Scroll to Top