Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Kratkoročna ekspertska misija za podršku stručnim kapacitetima u korišćenju posebnih istražnih mjera

EUROL 3 je organizovao kratkoročnu ekspertsku misiju potpukovnika g. Detlefa Krojcera  (Detlef Kreutzer) (višeg policijskog eksperta i nekadašnjeg direktora Državne kancelarije za kriminalističke istrage u Hamburgu, Njemačka) radi unapređenja i pružanja podrške stručnim kapacitetima za korišćenje posebnih istražnih mjera. Posebna pažnja u tom dijelu posvećena je izradi preporuka za uspostavljanje sistema uzbunjivanja zasnovanog na internetu i njegovo sprovođenje.

Misija je organizovana u periodu od 19. do 23. februara 2024. godine.

Cilj ove kratkoročne ekspertske misije odnosio se na jačanje specijalizovanih policijskih organa u Crnoj Gori odgovornih za uspostavljanje pouzdanog i sigurnog sistema uzbunjivanja zasnovanog na internetu, kao i obuku za korišćenje takvog sistema.

Izrađen je sveobuhvatan izvještaj o stanju sistema uzbunjivanja i zaštite lica koja prijavljuju nepravilnosti – uzbunjivača u Crnoj Gori sa jasnim preporukama za uspostavljanje sistema uzbunjivanja zasnovanog na internetu  u okviru policije i njegovo sprovođenje u skladu sa pravnom tekovinom i standardima EU.

 

Category:

Datum
19. ožujka 2024
Scroll to Top