Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Dvodnevna posjeta tužilaca Evropskog javnog tužilaštva (EPPO)

Dana 8. i 9. aprila 2024. godine EUROL 3 je zajedno sa Vrhovnim državnim tužilaštvom organizovao dvodnevnu posjetu dva predstavnika EPPO-a.

Prvi dan posjete organizovan je u formi radionice za državne tužioce. Cilj posjete bio je informisanje o organizaciji i funkcionisanju EPPO-a. U tom kontekstu je data opšta prezentacija EPPO-a, predstavljeni su analitički alati i evropske baze podataka kojima je EPPO pristupio, kao i saradnja EPPO-a sa trećim zemljama. Radionica je crnogorskim državnim tužiocima pružila priliku da sa tužiocima EPPO-a razgovaraju o različitim temama, uključujući rad na konkretnim predmetima, razmjenu informacija, kao i mogućnosti direktne saradnje.

Tokom drugog dana posjete održan je sastanak tužilaca EPPO-a sa Vrhovnim državnim tužiocem Crne Gore i Glavnim specijalnim tužiocem.

Informacija o posjeti tužilaca EPPO-a objavljena je i na sajtu VDT-a (https://sudovi.me/vrdt/sadrzaj/N9b6)

 

 

 

Category:

Datum
6. lipnja 2024
Scroll to Top