Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Obuka o sukobima nadležnosti i prekograničnom ne bis in idem održana u Podgorici

Od 19. do 20. juna 2023. godine, EUROL 3 je u saradnji s Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizovao dvodnevnu obuku o sukobima u nadležnostima i prekograničnom ne bis in idem. Obuka je organizovana za grupu od 15 učesnika (sudije, državni tužioci i savjetnici). Predavači su bili Maja Rakić (načelnica Sektora za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu saradnju sa državama članicama EU u Ministarstvu pravde i javne uprave Republike Hrvatske) i Danka Hržina (zamjenica Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu ustupljena u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske) kao međunarodne govornice po ugovoru projekta EUROL 3, i Branimir Janjević, (generalni direktor Uprave za međunarodnu pravosudnu suradnju u Ministarstvo pravde) i Miroslav Bašović (bivši sudija za istragu Višeg suda u Podgorici) kao lokalni treneri koje je obezbijedio Centar.

Osnovni cilj ove obuke bio je da se poboljša efikasnost pravosudnih nosilaca funkcije (tužilaca i sudija) koji se bave primjenom principa ne bis in idem u slučajevima više nadležnosti. Tokom dvodnevne obuke predstavljene su sljedeće teme: evropski i međunarodni pravni instrumenti koji regulišu načelo ne bis in idem, ne bis in idem kao osnov za odbijanje velikog broja instrumenata EU o pravosudnoj saradnji u krivičnom postupku, praksa Suda pravde Evropske unije u vezi s primjenom načela ne bis in idem; sukobi nadležnosti (relevantno zakonodavstvo EU) i prenos krivičnog postupka – pravne osnove i praktični izazovi, uključujući pregled nove zakonodavne inicijative EU u ovoj oblasti i načela ne bis in idem u crnogorskom nacionalnom zakonodavstvu i sudskoj praksi i sukobima nadležnosti sa međunarodnim elementima.

Obuka o sukobima u nadležnostima i prekograničnom ne bis in idem organizovana je kao prvi modul obuke programa obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji u krivičnim i građanskim stvarima koji je pripremio projekat EUROL 3.

Category:

Datum
3. studenoga 2023
Scroll to Top