Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Sprovedena kratkoročna misija za specijalne istražne metode

EUROL 3 organizovao je kratkoročnu ekspertsku misiju države članice EU koju je sproveo potpukovnik Alesandro Pulkri (Alessandro Pulcri) (međunarodni ekspert za tematsku oblast unapređenja korišćenja specijalnih istražnih metoda u krivičnim istragama u skladu s ljudskim pravima i temeljnim slobodama) od 2. do 6. oktobra 2023. godine.

Cilj ove kratkoročne ekspertske misije za jačanje crnogorskih organa za sprovođenje zakona u  jačanju kapaciteta specijalizovanih odjeljenja i jedinica za efikasniju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje odgovora organa bezbjednosti na organizovani kriminal i korupciju, obezbjeđivanje aktivnosti na izgradnji kapaciteta s fokusom na određene aspekte istraga organizovanih kriminalnih grupa, kao i identifikovanje pravnih i/ili proceduralnih uskih grla.

Ekspert je pružio pomoć u analizi prednosti i nedostataka postojećeg sistema praćenja i presretanja komunikacija i korišćenja specijalnih istražnih metoda uz poštovanje prava zaštite ličnih podataka i drugih ljudskih prava i temeljnih sloboda s preporukama za prevazilaženje uočenih nedostataka.

Takođe, ekspert je pripremio i katalog preporuka u vezi s crnogorskim zakonodavstvom, trenutno važećim podzakonskim aktima koji se odnose na praćenje i presretanje komunikacija i korišćenje specijalnih istražnih metoda, kao i način kako ih uskladiti s pravnom tekovinom i standardima EU.

Ove preporuke su relevantne za buduću pomoć Specijalnom javnom tužilaštvu i specijalizovanim odjeljenjima za sprovođenje zakona u vezi s efikasnim istragama složenih krivičnih predmeta.

Category:

Datum
3. studenoga 2023
Scroll to Top