Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Sprovedena misija projekta EUROL 3 o jačanju kapaciteta policije vođene obavještajnim radom (ILP) i unapređenju procjene rizika i analitičkih kapaciteta specijalizovanih organa za sprovođenje zakona u Crnoj Gori

U periodu od 22. do 26. januara 2024. godine, EUROL 3 je organizovao petodnevnu misiju eksperata iz država članica EU u Podgorici, Crna Gora. Misiju su sproveli viši policijski službenici Bavarske, kako slijedi: potpukovnik Holger Šmit (Holger Schmidt), šef Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju i šef Kancelarije za strateške poslove i Kristijan Rabini (Christian Rabini), načelnik Odjeljenja za međunarodnu policijsku saradnju u Minhenu. Misija je bila usmjerena na jačanje kapaciteta policije vođene obavještajnim radom (ILP) i unapređenje procjene rizika i analitičkih kapaciteta specijalizovanih organa za sprovođenje zakona u Crnoj Gori.

Ekspertska misija se sastojala od radionice za policijske službenike Crne Gore iz različitih specijalizovanih policijskih odjeljenja. Takođe, održani su sastanci i konsultacije na ekspertskom nivou sa rukovodiocima ovih odjeljenja sa fokusom na razvoj Mape puta za izradu Akcionog plana koji se odnosi na Smjernice za ILP u Crnoj Gori.

Šmit i Rabini predstavili su sistem ILP-a u Bavarskoj kroz prezentaciju stvarnih scenarija uspješno istraženih složenih krivičnih predmeta i prenijeli svoje znanje i iskustvo učesnicima radionice.

Tokom konsultacija u Upravi policije, naročito u Odsjeku za kriminalističko-obavještajne poslove, bavarski stručnjaci su detaljno razgovarali o trenutnoj situaciji u sistemu ILP-a u Crnoj Gori i na osnovu dogovorenih prioritetnih tematskih oblasti, razvili su sveobuhvatnu Mapu puta koja će poslužiti kao osnova za izradu Akcionog plana za ILP u cilju efikasnije borbe protiv teškog kriminala.

Category:

Datum
25. siječnja 2024
Scroll to Top